PEUGEOT PARTNER SLAAT NIET MEER AAN.

Er kwam bij ons een Peugeot Partner binnen waarvan de motor niet meer wilde starten. De ANWB had er al naar gekeken en de krukassensor was inmiddels door derden vernieuwd, maar helaas zonder resultaat.

Om te beginnen is een volledige voertuigscan de basis, dit is de leidraad. Vervolgens alle storingen wissen en kijken wat er terugkomt maar vooral afwegen welke storingen relevant zijn. Aangezien de meeste storingen vaak gevolg-storingen zijn en dus irrelevant zijn voor de eigenlijke storing. In de Partner blijken circa 10 storingen te zitten maar de volgende twee springen er voor ons uit:

MotorECU: P1612 Startblokkerings-code geheugen ontbreekt of is niet in orde;

BSI- Ecu: Storing P1051 CAN-bus verbinding met motor ECU, communicatie verstoort. 

Het is nu eigenlijk al direct duidelijk dat we te maken hebben met een startblokkerings-probleem. Doordat de accu al meerdere malen flink leeg is geweest hebben we eerst de sleutelcode opgevraagd en deze opnieuw ingeleerd in de BSI. Dit was succesvol maar de storing blijft. De startblokkering (sleutel herkenning) van deze Peugeot gaat via verschillende modules/stappen o.a: het contactslot, de BSI, de stuurkolom (com200), de spoel en de transponder in de sleutel. Doordat de sleutel succesvol werd in geleerd kunnen al deze componenten worden uitgesloten, de sleutel werd immers herkent en succesvol in geleerd. Wat blijft er nog over? Uiteindelijk moet de BSI het startschot geven aan de motorECU en deze vrij schakelen zodat er kan worden gestart. Door de uitgevoerde controles en de twee bovenstaande storingen was er het vermoeden dat de boodschap, het startschot van de BSI naar de motorECU niet aan kwam. De BSI ‘klaagt’ over communicatie en de motorECU geeft aan geen sleutelherkenning te ontvangen. Zie onderstaande schema:

Foto 1

De BSI en de motorECU zijn omcirkelt in het (rood) en ‘praten’ via een CAN-verbinding (groen), dit zijn de enige twee draden waarmee deze twee computers onderling kunnen communiceren. Deze beide twee draden hebben we doorgemeten, dit was direct raak. Draadnummer 9001 had een hoge weerstand en was onderbroken. Helaas blijft altijd de vraag, waar is de draad onderbroken? Rest niks anders dan alles uitbouwen en de breuk opzoeken, gelukkig kon er doelgericht gezocht worden. De draad was uiteindelijk onder de linker koplamp onderbroken/geoxideerd. We hebben de CAN-bus draad hersteld. Nu kwam het ‘start schot’ (de sleutelherkenning) van de BSI weer aan, storing opgelost. 

Moraal van het verhaal? Door logisch te redeneren en relevante storingen te scheiden van irrelevante storingen kan er snel en accuraat gemeten worden, in dit geval hoefden we slechts aan twee draden te meten. Dergelijke diagnoses kosten tijd maar er wordt voorkomen dat er onnodige dure onderdelen worden vervangen zonder dat het probleem wordt opgelost. Deze storing is opgelost door één simpele draad te herstellen.